Неаудовані фінансові результати за 3 квартал та 9 місяців

14.11.2018
КЛЮЧОВІ ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ З 2-го кварталу 2018 року МХП запускав нові виробничі майданчики другої черги Вінницької птахофабрики (Комплекс): • з кінця травня до кінця вересня було введено в експлуатацію три виробничі майданчики (бригади з вирощування птиці)) Комплексу; • введений в експлуатацію на початку липня забійний цех Комплексу поступово збільшує потужності. 3 квартал 2018 року • Обсяги виробництва курятини в 3 кв. 2018 р. зросли на 10% до 150 650 тонн (3 кв. 2017 р.: 137 005 тонн) • Середня ціна на курятину зросла на 7% і склала 40,38 грн за 1 кг, порівняно з аналогічним періодом минулого року (3 кв. 2017 р.: 37,88 грн за 1 кг) (без урахування ПДВ). Експорт курятини збільшився на 52% і склав 80 361 тонн (3 кв. 2017 р. - 52 990 тонн) 9 місяців 2018 року • Обсяг виробництва курятини зріс на 8% і склав 458 540 тонн (9 міс. 2017 р.: 424 700 тонн) • Середня ціна на курятину зросла на 16% до 39,66 грн за 1 кг, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (9 міс. 2017 р.: 34,06 грн за 1 кг) (без урахування ПДВ). • Експорт курятини зріс на 22% і склав 213 925 тонн, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (176 015 тонн) внаслідок зростання експортних поставок переважно до країн Близького Сходу та ЄС. КЛЮЧОВІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ 3 квартал 2018 року • Виручка зросла на 19% і склала US$ 442 млн порівняно з аналогічним періодом минулого року (3 кв. 2017 р.: US$ 370 млн). • Експортна виручка склала US$ 275 млн, що становить 62% від загальної виручки (3 кв. 2017 р.: US$ 212 млн, що становило 57% від загальної виручки). • Операційний прибуток склав US$ 71 млн, та зменшився на 17%. Операційна маржа склала 16%. • Приведена EBITDA маржа знизилася до 22% з 28%; приведена EBITDA не суттєво знизилась до US$ 99 млн з US$ 105 млн. • Чистий збиток склав US$ 48 млн, у порівнянні з чистим прибутком US$ 41 млн у 3 кв. 2017 р., включаючи US$ 87 млн від негрошових збитків від курсової різниці у 3 кв. 2018 р. у порівнянні з US$ 17 млн у 3 кв. 2017 р. 9 місяців 2018 • Виручка зросла на 17% і склала US$ 1 136 млн у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (9 міс. 2017 р.: US$ 970 млн). • Експортна виручка склала US$ 660 млн, що становить 58% від загальної виручки (9 міс. 2017 р.: US$ 561 млн, що становило 58% від загальної виручки). • Операційний прибуток знизився на 9% і склав US$ 283 млн, у порівнянні з попереднім роком. Операційна маржа склала 25%. • Приведена EBITDA маржа знизилася до 32% з 38%. Приведена EBITDA знизилась до US$ 362 млн з US$ 371 млн. • Чистий прибуток становить US$ 142 млн, що на 44% нижче у порівнянні з 9 міс. 2017 року (US$ 251 млн), переважно за рахунок скорочення доходу від державних субсидій (US$ 41 млн), одноразової виплати (US$ 33 млн), пов'язану з випуском нових єврооблігацій в квітні 2018 року, а також, через негрошовий збиток від курсової різниці. ФІНАНСОВИЙ ОГЛЯД (в US$ млн, якщо не вказано інше) 3 кв. 2018 3 кв. 2017 %* 9 міс. 2018 9 міс. 2017 %* 442 Виручка 442 370 19% 1 136 970 17% Стандарт IAS 41 (18) (23) -22% 55 45 22% Валовий прибуток 92 86 7% 354 325 9% Валова маржа 21% 23% -2pps 31% 34% -3 pps Операційний прибуток** 71 86 -17% 283 312 -9% Операційна маржа 16% 23% -7 pps 25% 32% -7 pps Приведена EBITDA 99 105 -6% 362 371 -2% Приведена EBITDA маржа 22% 28% -6 pps 32% 38% -6 pps Чистий прибуток до курсової різниці 39 58 -33% 158 225 -30% Маржа чистого прибутку до курсової різниці 9% 16% -7 pps 14% 23% -9 pps Курсова різниця (збиток) /прибуток (87) (17) 412% (16) 26 -162% Чистий прибуток (48) 41 -217% 142 251 -43% Маржа чистого прибутку -11% 11% -22 pps 13% 26% -13 pps * pps – процентні пункти Середній офіційний курс за 3 кв. 2018 р. UAH/US$ 27,3490 та за 3 кв. 2017 р. UAH/US$ 25,9022 Середній офіційний курс за 9 міс. 2018 р. UAH/US$ 26,9494 та 9 міс. 2017 р. UAH/US$ 26,4711 ДИВІДЕНТИ 6 березня 2018 року Радою директорів MHP SE було схвалено виплату тимчасових дивідендів у розмірі US$ 0,7492 на акцію, що дорівнює приблизно US$ 80 млн з виплатою 26 квітня 2018 року акціонерам, які внесені до реєстру станом на 20 квітня 2018 року. Рада Директорів затвердила, що на акції Компанії, що перебувають у казначействі, не будуть виплачені дивіденди. Рада директорів MHP SE також підтвердила згоду компанії WTI Trading Limited (основного акціонера Компанії) на виплату дивідендів, які будуть сплачені пізніше, ніж на оголошену дату сплати дивідендів (але не пізніше 1 листопада 2018 року), без відсотків, нарахованих на суму дивідендів, сплачених пізніше. Протягом 9 місяців, що закінчився 30 вересня 2018 року, MHP SE виплатив дивіденди акціонерам у сумі приблизно US$ 77 млн. Прогноз Нещодавнє введення в експлуатацію другої черги Вінницької птахофабрики (3 бригади – у травні та вересні), а також скорочення долі вибірки дозволять збільшити обсяги виробництва курятини в 2018 році до близько 625 000 тонн (2017р.: 566 242 тонн). Додаткові виробничі потужності в основному будуть направлені на експорт і складуть більше 250 000 тонн (2017 р.: 220 983 тонн). Сильні врожаї ярих культур (особливо кукурудзи та сої) позитивно вплинуть на загальний фінансовий результат МХП в 2018 році. Оголосивши в кінці вересня 2018 року щодо наміру придбати ведучу компанію у галузі птахівництва та м’ясопереробки на Балканах, МХП планує завершити дану транзакцію до кінця 2018 року. МХП робить стратегічний крок з розширення діяльності, що принесе Компанії додаткову вартість і посилить її позицію в якості глобального гравця, у свою чергу Perutnina Ptuj отримує стратегічного і довгострокового інвестора. Ми впевнені, що ми продовжимо демонструвати сильні фінансові результати, які будуть підкріплені значною та провідною часткою валютних надходжень з експорту курятини, олії та зерна.
pdf Q3 and 9M 2018_UKR ред  Завантажити >

Все пресс-релизы