В 2019 році компанія МХП втілює проект «Добробут громади».

Проект спрямований на надання рекомендацій, проведення семінарів, лекцій-тренінгів щодо ефективного економічного, соціального та інвестиційного розвитку територіальних громад, які вже об’єдналися або планують об’єднуватись.

Мета проекту – формування у керівництва адміністративного корпусу ОТГ можливих сценаріїв розвитку територіальних громад, розуміння існуючих ризиків, інструментів впливу на розвиток регіону, зайнятість та добробут населення, вміння бачити існуючі ресурси.

В залежності від потреб ОТГ, проводяться семінари-зустрічі за різною тематикою: людські ресурси та соціологія; природні ресурси (земля, власність, кліматичні особливості місцевості); інфраструктурні об’єкти, об’єкти соціального характеру та економічне забезпечення; місцеві особливості громади (історичні об’єкти, культурні надбання); бюджет (операційні витрат, доходи бюджетів, фінансові зобов’язання; адміністрування (проектна співпраця з Міністерством регіонального розвитку, управлінський апарат, написання стратегій та планів розвитку). Впевнені, що реалізація цього проекту допоможе побудувати діалог на засадах партнерства з громадами заради сталого розвитку компанії МХП та суспільства.