Кожна посада в компанії передбачає певний набір функцій, виконання яких гарантує найбільш ефективний перебіг бізнес-процесів кожного відділу або департаменту. У свою чергу якість виконання певної функції залежить від наявних компетенцій працівника або кандидата на посаду.

 

Фундамент для співпраці – відповідність професійних і особистих компетенцій працівника вимогам посади, яку він обіймає або на яку претендує.

 

Департамент по роботі з персоналом шукає справжніх фахівців та визначає рівень їх відповідності тій чи іншій посаді. Для нас важливо не просто знайти спеціаліста з потрібним досвідом роботи, а зуміти визначити, чи має він необхідні ключові компетенції, чи має він здібності для їх розвитку, і, головне, яка в нього мотивація.

 

Кожен, хто працює в МХП, довів і продовжує доводити щодня, що відповідає вимогам своєї посади і, відповідно, вимогам компанії. Але, незважаючи на відносну стабільність бізнеспроцесів, кожен працівник МХП покликаний ставати дедалі якіснішим працівником: адже поки компанія крокує вперед, стояти на місці – неправильно. Якщо ж хочеш успішно рухатися разом із компанією – розвивайся згідно з її темпами розвитку.

 

При цьому слід розуміти, що ті цінності та інтереси, які нас об’єднують, не роблять нас однаковими. У кожного з нас своє життя і свої потреби – це нас відрізняє один від одного, але кожен з нас для задоволення своїх потреб буде діяти певним чином, саме так, а не інакше – і це нас об’єднує. І для кожного з нас важливо знати і розуміти, що задовольнити свої потреби ми можемо, працюючи в компанії «Миронівський хлібопродукт», яка стала важливою частиною нашого життя.

 

 

Основні цінності МХП при роботі з персоналом 

Професійна компетенція:

здатність успішно діяти на основі практичного досвіду, вмінь та навичок при вирішенні задач своєї професійної сфери діяльності. Особистісна компетенція – це сукупність властивостей особистості, яка стосується власне людини, її взаємодії з іншими людьми, групами, суспільством.

 

Здібності:

індивідуальні якості людини, які сприяють швидкому набуванню нею знань, вмінь та навичок, їх закріпленню та ефективному використанню на практиці.

 

Мотивація:

це сукупність спонукаючих факторів (мотиви, потреби, стимули, ситуативні фактори), які викликають активність особистості і визначають спрямованість її діяльності.

 

Приклади дій та поведінки:

 

  • добиватися результату, а не пасувати перед невдачами;
  • діяти в інтересах компанії, а не у власних інтересах;
  • допомагати колегам, а не зловтішатися з їхніх помилок;
  • відповідати за свої дії, а не уникати відповідальності;
  • говорити про існуючі проблеми, а не приховувати їх.

 

 

                                                          

КАДРОВА ПОЛІТИКА                                       ПОЛІТИКА З ОХОРОНИ ТА БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ